<div align="center"> <h1>Comboy's news - darmowy skrypt newsów</h1> <h3>Darmowy skrypt newsów w PHP</h3> <p>damory skrypt newsów PHP</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.programuj.com/moje/comnews/index.php" rel="nofollow">www.programuj.com/moje/comnews/index.php</a></p> </div>